תקנון האתר

תקנון שימוש באתר
1. כללי
1.א. אתר האינטרנט “אפרת” (להלן: “החברה”) משמש כאתר סחר אלקטרוני לרכישת מוצרי אופנה לרבות ביגוד ואביזרים , על ידי ציבור הגולשים באינטרנט בישראל ובעולם.
1.ב. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר , ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין החברה . עקב כך, אשר על כן ,הינך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
1.ג. גלישה באתר ו/או רכישת מוצרים המוצעים למכירה בו, מהווה את הסכמתך לקבל ולנהוג לפי התקנון. אם אינך מסכימה לתנאי מתנאיו הנך מתבקשת לא לעשות כל שימוש באתר.
1.ד. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון נקבה, הכוונה גם לזכר במשתמע.

2. אודות המכירות
2.א. המכירות באתר מתבצעות בשיטת מכירה רגילה, מכירה רגילה היא מכירה של מוצרים במחיר קבוע מראש עד גמר המלאי. מבצעת הפעולה בוחרת מוצר (מומלץ לעיין בדף המכירה בטרם ביצוע הקניה) ומבצעת את הקניה בהתאם להוראות הקיימות באתר.
2.ב. חשוב לציין: כל הסכומים והמחירים המוצגים בדפי המכירה השונים כוללים מע”מ על פי דין ,בככל שמידה וחל תשלום מע”מ על העסקה לפי כל דין.
2.ג. את רשאית להירשם לאתר-ללא כל קשר לביצוע הזמנה של מוצר כלשהו באמצעות בחירת שם משתמש וסיסמא. ככל שתחליטי לבצע הזמנת מוצר עליך להקליד פרטים בסיסיים כגון שם, כתובת, כתובת דואר אלקטרוני, מספר טלפון, מספר כרטיס אשראי, מספר תעודת זהות, ופרטים נוספים, אם וככל שידרשו. כדי שההזמנה תבוצע במהירות וללא תקלות יש להקפיד על מסירת הפרטים הנכונים אחרת לא נוכל להבטיח את ביצוע ההזמנה.
2.ד. חיוב מבצעת הפעולה בגין עלות המוצר או השירות הנרכש על ידה, יתבצע באמצעות כרטיס האשראי, לאחר ביצוע הפעולה.
מיד לאחר ביצוע הפעולה תתבצע בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור ההזמנה ע”י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.
דעי: הגשת פרטים כוזבים הנה עבירה פלילית והעושה כן, צפויה להליכים משפטיים פליליים ואזרחיים.
2.ה. במקרה בו לא אושרה העסקה ע”י חברות האשראי תקבל מבצעת הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה תידרש מבצעת הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע”י מבצעת הפעולה. במקרה כאמור, ייחשבו מועדי המשלוח רק החל ממועד אישור העסקה ע”י חברת כרטיסי האשראי. במידה ולא פעלה מבצעת הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, תהיה החברה זכאית לבטל את ההזמנה.
לתשומת ליבך: כל הזמנת ואספקת מוצר באתר כפופה להימצאות מלאי מספיק של המוצר המוצע למכירה.
2.ו. עם זאת, יובהר כי החברה עושה כמיטב יכולתה כדי לוודא שהמוצרים המוצגים למכירה באתר יימצאו במלאי במועד הצעת המוצרים למכירה ועד למועד אספקתם, ואולם, במידה ויתברר כי מסיבות אשר אינן בשליטת החברה מוצר שרכשת באתר לא היה מצוי במלאי הספק במועד רכישת המוצר באתר או התגלה חוסר במלאי המוצר לאחר הרכישה, תישלח לך הודעה מתאימה באמצעות דואר אלקטרוני או באמצעות הטלפון. במקרה זה, תהא רשאית החברה להציע לך מוצר חלופי שווה ערך למוצר שהוזמן. במידה ותקבלי את הצעתה, יעודכנו פרטי הזמנתך מחדש. היה ואינך מעוניינת במוצר החלופי, תהי זכאית לסרב לקבלו ובמקרה זה תבוטל הזמנתך והחברה תימנע מחיוב כרטיס האשראי שלך או תשיב לך כל סכום ששולם בגין המוצר, כפי ששולם.

3. אספקת המוצרים
3.א. החברה תדאג לאספקת כל מוצר הנרכש על ידך באתר לכתובת בישראל, שהקלדת בעת הגשת הצעתך, תוך המועד הנקוב בדף המכירה של המוצר, אלא אם כן נכתב אחרת באתר
3.ב. החברה תפעל כדי לספק את המוצרים בהתאם לתנאי האספקה הנקובים בדף המכירה. ומתחייבת לספק רק מוצר אשר שולם במלואו באמצעות כרטיס אשראי.
3.ג. זמני אספקת המוצרים כפי שאלה מצוינים בדף המכירה כוללים רק את חישובם של ימי עסקים. (ימי א’ עד ה’, לא כולל ימי שישי, שבת, ערבי חג וימי חג)

4. כשרות למשתמש באתר
כל משתמשת רשאית להשתתף בהליכי מכירות באתר על מנת לבצע רכישות, בכפוף למילוי התנאים המצטברים המפורטים להלן:
4.א. המשתמשת הינה כשירה לבצע פעולות משפטיות מחייבות .במידה ואינך בגירה (בת 18 ומעלה) או אינך זכאית לבצע פעולות משפטיות ללא אישור אפוטרופוס, יראו את שימושך באתר כאילו קיבלת את אישור האפוטרופוס.
4.ב. המשתמשת הינה בעלת כרטיס אשראי תקף שהונפק ע”י אחת מחברות כרטיסי האשראי.
4.ג. המשתמשת הינה בעלת תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.
4.ד. החברה שומרת לעצמה הזכות למנוע את הגישה למכירות ו/או לבטל השתתפות של גולשים שהתנהגותם אינה הולמת או שאינה לפי כללי ההשתתפות או שמנסים לפגוע בניהול התקין של המכירות באתר.

5. מדיניות פרטיות
5.א. לתשומת ליבך: במועד הרשמתך לאתר וכן במהלך ביצוע רכישה של מוצר או שירות באתר תתבקשי לבחור במקום המיועד לכך האם הינך מעוניינת להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורכי קבלת הודעות דואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות לנוחיותך בגין מבצעים והנחות באתר.במידה שאינך מעוניינת להופיע ברשימת הדוור-עליך לציין זאת במפורש בכתב.
5.ב. החברה מכבדת את פרטיותך. אם אינך מעוניינת לקבל הודעות על מבצעים והנחות מ החברה תוכלי לבחור שלא להצטרף לרשימת התפוצה של האתר לצורך האמור, וכן תוכלי להסיר בכל עת את פרטיך מרשימת התפוצה של האתר במקום המיועד לכך או בכל אמצעי אחר שיימסר לך במסגרת כל הודעת דואר אלקטרוני ו/או מסרון (הודעות שהתקבלו מהחברה)
5.ג הסכמתך לקבלת הודעות שיווקיות מהאתר בדואר אלקטרוני ו/או מסרונים (הודעות כאמור מהווה הסכמה לקבלת תוכן שיווקי הנוגע לכלל סוגי המכירות ולכלל (S.M.Sפלטפורמות הפעילויות באתר, לרבות “שירותי דפוס שונים או כל פלטפורמת פעילות אחרת אשר תהא זמינה באתר בכל עת.

6. הגבלת האחריות של מפעילת האתר
6.א. האתר בכללותו – כולל כל המידע המופיע בו והתוכנה העומדת בבסיסו, מוצע לציבור כמות שהוא (AS-IS). ייתכן והמידע אינו שלם ולחלופין ייתכן כי נפלו טעויות במידע והיה ויתגלו – החברה תפעל לתיקון הטעות עם התגלותה.
6.ב. החברה אינה אחראית לאי-דיוקים או לטעויות שנפלו ביחס למידע חרף כל מאמציה לדאוג לנכונותו.
החברה מבהירה כי ככל שיש באתר הפניות לקישוריות או אתרים אחרים הם נועדו לנוחיות המשתמש ואין החברה נושאת באחריות לגביהם, ואין בהכללת הקישורים הללו משום אישור ו/או הסכמת החברה לחומר והמידע המופיעים בהם והמידע הינו למטרות כלליות אינפורמטיביות בלבד ואינו מהווה המלצה ו/או חוות דעת ו/או הצעה לרכישת מוצר כלשהו ו/או למתן שירות כלשהו.
6.ג. השימוש באתר נעשה על אחריות המשתמשת החברה אינה נושאת בכל אחריות או חברות בגין כל שיבוש, טעות או השמטה בתוכן האתר.
6.ד. החברה לא תהא אחראית לכל נזק ישיר, עקיף, תוצאתי או אגבי עקב גישה לאתר והשימוש בו או עקב מניעה כלשהי מהגישה או השימוש באתר מכל עילה שהיא לרבות בשל “וירוסים” או יישומי תוכנה למיניהם.
6.ה. החברה אינה אחראית על כל נזק שעלול להיגרם כתוצאה משימוש בלתי הולם או שגוי במוצרים. התמונות באתר מיועדות להמחשה בלבד. יודגש כי ייבחר הבדלי צבעים או שינויים אחרים בין מראה המוצר בתמונה לבין המוצר במציאות.

7. תנאים נוספים
7.א. אין לעשות באתר או באמצעותו כל שימוש למטרות בלתי חוקיות, בכלל זה, אין לפרסם או להעביר באמצעות האתר כל מידע שהוא שקרי, מעליב, משמיץ מאיים, פוגע בפרטיות הזולת, פורנוגרפי או בעל אופי מיני, גזעני או בלתי חוקי.
7.ב. אין לעשות באתר כל שימוש מסחרי בדרך של משלות פרסומיה או בכל דרך אחרת.
7.ג. החברה שומרת על זכותה להמחות את זכויותיה או חלקן לפי תנאי שימוש אלו לכל צד שלישי, כפי שתמצא לנכון מבלי כל חובה מצדה לפרסם את דבר ההמחאה באתר.
7.ד. הפעילות באתר וכל עילה משפטית הנובעת מהשימוש באתר, לרבות תוקפם ופרשנותם של תנאי השימוש יוכפפו לדין הישראלי בלבד הן לגבי התוכן והן לגבי הסמכות המקומית.
7.ה. כל התכנים המופיעים באתר החברה הינן קניינה של החברה בלבד וכפופים להגנת זכויות יוצרים, על כל הכרוך בכך.

8. שירות לקוחות
8.א. פניות לשירות לקוחות יתאפשרו עד 3 חודשים מתאריך הרכישה בצירוף חשבונית. לאחר 3 חודשים לא יינתן מענה או אחריות על המוצר.
8.ב. שאלות לגבי המוצרים והשירותים המוצגים באתר, כולל בשאלות הנוגעות למוצרים עצמם, אחריות ונושאים אחרים הנוגעים למוצרים שנרכשו על ידך באתר, אנו מזמינים אותך לפנות לנציגות שירות הלקוחות של החברה, אשר ישמחו לעזור לך.
8.ג. לפרטים נוספים בקשר לאתר ופעילותו, ניתן לפנות לשירות הלקוחות של אפרת, בטלפון 02-6316451 בין השעות 13:00-21:00 או בדואר אלקטרוני efratd5019@gmail.com במקרה דחוף ניתן להתקשר לפלאפון 0504848898 .

דילוג לתוכן